Högtrycksslang AHSV

AHSV-slangar (högtrycksslangar). Slangarna finns i fler längder än nedan angivet.

Beskrivning

Längd Färg RSK Art-nr
1,0 m Vit 8188708 3340110
1,5 m Vit 8188716 3340115
2,0 m Vit 8188724 3340120
2,5 m Vit 8188732 3340125
1,5 m Svart 8188989 3340215